• Jul spel 2009.12.16

   

  L I L L A    J U L -A F T O N   

  M E D     B O U L E   S P E L

   2009.12.16 i Ståhl  Hallen

   

  Jul spel 2009.12.16

   

  Lilla Julafton

   

  Jul spel 2009.12.16

  Lars

  Jul spel 2009.12.16

  Kalle  Boule - grupp ledare 

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

   

  Jul spel 2009.12.16

  Lilla Julafton

  Jul spel 2009.12.16

  Vi har  alltid  mycket trevligt  

   

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

   

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Firar Julen med Jul kaffe och Lussekatt

  Lilla Julafton

  Lilla Julafton

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Jul spel 2009.12.16

  Lilla Julafton

   

  Lilla Julafton

   

  Lilla Julafton